ଆମର ମାର୍ଗଦର୍ଶିକା - ସିଚୁଆନ୍ ଚିନାବେସ୍ ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ବାଣିଜ୍ୟ କୋ।, ଲି।

ଆମର ମାର୍ଗଦର୍ଶିକା |

ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ

ଗ୍ରାହକଙ୍କ ପାଇଁ ମୂଲ୍ୟ ସୃଷ୍ଟି କରନ୍ତୁ / କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ପାଇଁ ସୁଯୋଗ ସୃଷ୍ଟି କରନ୍ତୁ / ଉଦ୍ୟୋଗ ପାଇଁ ଲାଭ ସୃଷ୍ଟି କରନ୍ତୁ / ସମାଜ ପାଇଁ ଲାଭ ସୃଷ୍ଟି କରନ୍ତୁ |